De Jong logo
persoonlijke professionals met passie

Tijd om het verschil te maken

  ACTUEEL   BEL ONS: 0512-586899   STEL EEN VRAAG
  ACTUEEL   BEL ONS: 0512-586899   STEL EEN VRAAG

REORGANISATIEADVISEURS

Elke onderneming wordt gedurende haar bestaan wel eens geconfronteerd met een fase van krimp. Incidenteel- of soms structureel tegenvallende omzet hebben onvermijdelijk gevolgen voor de bedrijfsvoering van de onderneming.

De kunst van het ondernemerschap is om hierop tijdig te anticiperen en de bakens tijdig te verzetten en preventief maatregelen te nemen. Het gaat dan vaak om het afslanken van de personeelsformatie.
Het heeft daarbij altijd de voorkeur om in een zo vroeg mogelijk stadium na te gaan welke mogelijkheden de ondernemer heeft om de aanwezige formatie in te verminderen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontslag met wederzijds goedvinden via een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers via gedwongen ontslagprocedures het bedrijf moeten verlaten.

Maar niet alles is voorzienbaar. Er is regelmatig sprake van bedrijven waar soms heel snel moet worden ingegrepen. Externe advisering en ondersteuning kan dan behulpzaam zijn en soms ook gewenst bij het snel oplossen van de gesignaleerde problematiek: vaak spelen emoties en belangen een rol die snel ingrijpen bemoeilijken en een objectieve, ‘neutrale’ buitenstaander vragen.

Externe advisering en ondersteuning is vooral vaak gewenst vanwege de vereiste, inhoudelijke kennis over de vigerende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde procedures en termijnen. Voorbeelden hiervan zijn het Ontslagbesluit en het zogenaamde afspiegelingsbeginsel, de van toepassing zijnde CAO, de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarnaast gaan bij meer omvangrijke bedrijven de Wet Melding Collectief Ontslag, een Sociaal Plan en overleg met de vakbonden een rol spelen.

De reorganisatieadviseurs van FinFocus beschikken over de vereiste kennis en hebben ruime ervaring met diverse reorganisatietrajecten.

Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak met Jan Douwe de Jong

ACTUEEL

Nieuwe website online

Na geruime tijd uit de lucht te zijn geweest, is de geheel vernieuwde website van FinFocus Adviseurs & Financials online.
De nieuwe site is duidelijker van structuur en tekst en is bovendien responsive, dus geschikt voor tablet en smartphone. Wij kunnen u met de nieuwe site nog beter informeren over onze diensten.
Heeft u vragen of opmerkingen, mail ons dan via info@finfocus.nl