De Jong logo
persoonlijke professionals met passie

Tijd om het verschil te maken

  ACTUEEL   BEL ONS: 0512-586899   STEL EEN VRAAG
  ACTUEEL   BEL ONS: 0512-586899   STEL EEN VRAAG

VISIE & AANPAK

'Discussies over het functioneren van management en organisatie bij organisaties lijken soms een eigen leven te leiden. Maar het gaat wel degelijk om concrete vraagstukken. De ervaringen leren dat organisaties voor steeds grotere inhoudelijke opgaven zijn komen te staan en dat steeds meer en hogere eisen worden gesteld aan de wijze van taakvervulling. De risico's in het management,  de bedrijfsvoering en het financieel beheer zijn sterk toegenomen. Deze ontwikkelingen zijn de prikkels voor een gerichte aanpak hiervan en in het bijzonder van de controllingfunctie en de financiële functie.'
 
Met deze ontwikkelingen worden nieuwe en hogere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering, de inrichting van de planning & control-cyclus en de financiële functie. Voor een toekomst met perspectief is een excellente bedrijfsvoering vereist. Hiervoor is een veranderingsproces nodig met een controllingfunctie die voortdurend ondersteunend is bij de besluitvorming van managers en bestuurders. Aan de basis hoort een financiële functie te liggen die ervoor zorgt dat het financieel beheer op orde is.   
Een veranderingsproces in een organisatie verloopt in fasen, waarbij de ene fase misschien sneller gaat dan de andere. Ook het ene organisatieonderdeel kan verder zijn dan het andere. Vast staat echter wel dat er eenzelfde veranderingsproces wordt doorlopen.

Wil een organisatie het proces van groei, effectiviteit en efficiency succesvol doorlopen, dan is het belangrijk dat men zich ervan bewust is welk type ontwikkeling in welke fase vereist is. Te kleine stappen duiden op geringe ambitie, te grote stappen brengen de organisatie in een spagaat waar alleen met veel pijn weer uit te komen is.
 
Meer weten over onze aanpak ?
Maak een afspraak met Jan Douwe de Jong, uw interim manager/organisatieadviseur
 
 
Onze samenwerking vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen, zowel in uw belang als dat van onze mensen. Dit is voor  u en ons erg belangrijk, omdat wij u geen werk uit handen nemen maar juist intensief gaan samenwerken met uw organisatie en uw mensen, gericht op het afgesproken eindresultaat. Dit vraagt niet allen van ons, maar juist ook van uw organisatie en uw mensen de nodige inzet en energie. Wederzijds vertrouwen is daarbij onontbeerlijk.
 
Wij vertrouwen op onze kwaliteit en geloven in onze aanpak. Daarom zijn al onze opdrachten dagelijks opzegbaar, zonder opgaaf van reden en zonder financiële consequenties verder reikend dan de dag van de opzegging.

ACTUEEL

Nieuwe website online

Na geruime tijd uit de lucht te zijn geweest, is de geheel vernieuwde website van FinFocus Adviseurs & Financials online.
De nieuwe site is duidelijker van structuur en tekst en is bovendien responsive, dus geschikt voor tablet en smartphone. Wij kunnen u met de nieuwe site nog beter informeren over onze diensten.
Heeft u vragen of opmerkingen, mail ons dan via info@finfocus.nl